Advies &
Interim Management

Nobel AIM is een gespecialiseerd bouwkundig bureau in advies- en interimmanagement en tevens VCM gecertificeerd mediator.

O Over Nobel AIM

Werkgebied

Een selectie van het aanbod

- Toetsing aanvraag omgevingsvergunning met alle daarbij behorende activiteiten;
- Toezicht houden bij bouw- en verbouwwerkzaamheden;
- Toezicht houden bij sloop- en asbestsloopwerkzaamheden;
- Toezicht houden bij werkzaamheden van (rijks) monumentale gebouwen;
- Toetsing, toezicht en controle op het gebied van brandpreventie;
- Het opstellen van bouwkundige rapportages t.b.v. aankoop woning.

Opdrachtgevers

Nobel AIM werkt voor de volgende opdrachtgevers

Overheid

Nobel AIM voert diverse taken uit binnen toezicht en handhaving voor de lokale overheid zoals gemeenten, omgevings- en uitvoeringsdiensten.

Bedrijven

Nobel AIM verzorgt voor bedrijven directievoering en toezicht op bouwwerkzaamheden.

Particulieren

Voor de aankoop en verkoop van uw woning kan Nobel AIM de bouwkundige opname verzorgen.

C Contact

Neem contact op

Voor vragen, opmerkingen of het aanvragen van een offerte kunt u zich wenden tot Martijn Nobel.

Telefoonnummer

06 – 83 25 03 23

E-mail adres

info@nobel-aim.nl

Adres

Brielsemeer 19, 2729 PS Zoetermeer